Λειψυδρία

Λειψυδρία

Στις μέρες μας περίπου 300.000 εκατομμύρια άνθρωποι σε 25 χώρες στερούνται πόσιμου νερού τους περισσότερους μήνες το χρόνο.
Το 20% του πληθυσμού της Γης αναγκάζεται να πίνει νερό από μολυσμένες πηγές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, πάνω από 2.000.000 άνθρωποι κάθε χρόνο να πεθαίνουν από ασθένειες που σχετίζονται με αυτό (έλλειψη - ακαταλληλότητα νερού).

O Πλανήτης θα μπορούσε να ονομάζεται γαλάζιος πλανήτης, αφού τα 2/3 της επιφάνειάς του καλύπτονται από νερά. O συνολικός όγκος του νερού φτάνει τα 1,3 δισεκατομμύρια κυβικά χιλιόμετρα. Όμως το 97% είναι αλμυρό νερό (θάλασσα), το 2% είναι παγιδευμένο σε παγετώνες και παγόβουνα και από το υπόλοιπο 1% το μεγαλύτερο ποσοστό είναι δεσμευμένο σε μεγάλα βάθη.

Είναι αλήθεια ότι το 36% των γεωργικών προϊόντων παγκόσμια προέρχεται από το 16% της συνολικής γεωργικής γης, που είναι οι αρδευόμενες εκτάσεις.
H υπερβολική άντληση νερού υποβαθμίζει την ποιότητά του (το μετατρέπει συχνά σε υφάλμυρο) και κατά συνέπεια τα εδάφη οδηγούνται σε μείωση των αποδόσεών τους λόγω της συσσώρευσης αλάτων.

H μόλυνση των υδάτων στερεί σημαντικές ποσότητες νερού από ολόκληρους πληθυσμούς που ζουν σε παραλίμνιες ή παραποτάμιες περιοχές.
Εξάλλου υπάρχει άνιση κατανομή των υδάτινων πόρων.

H Κίνα, για παράδειγμα, με το 22% του παγκόσμιου πληθυσμού, διαθέτει μόλις το 8% των παγκόσμιων αποθεμάτων γλυκού νερού. Από το 1970 τα αποθέματα νερού παγκόσμια μειώθηκαν κατά το 1/3, γιατί αυξήθηκε ο πληθυσμός κατά 1,8 δισεκατ. ανθρώπους, ενώ η ποσότητα γλυκού νερού παραμένει περίπου η ίδια. Σήμερα στη λίστα των άνυδρων χωρών ανήκουν 26 χώρες με συνολικό πληθυσμό 230.000.000 ανθρώπους. Έντεκα από τις χώρες αυτές είναι στην Αφρική, ενώ άλλες τέσσερις χώρες της αφρικανικής ηπείρου θα προστεθούν σύντομα στη λίστα αυτή.

 


"Ενημερωτικό Δελτίο" Τ.Ε.Ε.